VOZOVÉ PECE

Konstrukci tvoří ocelový rám, vnitřní prostor pece je vyložen deskami z vláknitého izolačního materiálu na 1000ºC a osazen topnými elementy FIBROTHAL. Systém chlazení je tvořen soustavou kanálků ve dně pece a otvory ve stropě, které jsou otevírány klapkami. Přístup vzduchu do dna pece je volný, nebo nucený pomocí ventilátoru. Klapky i ventilátor jsou ovládány programem z regulátoru teploty. Lze tedy naprogramovat vzestupnou i sestupnou teplotní křivku. Tento způsob chlazení je ověřen na desítkách rychlovýpalových pecí. Regulační a silová část elektro je umístěna v samostatném rozvaděči.