DILATOMETRY

Přístroj slouží k měření změny délky vzorku v závislosti na změně teploty a jeho porovnání s referenčním vzorkem se známou roztažností.
Používá se zejména pro keramiku, sklo a kovy. Rozsah teplot 20 – 1250ºC, přesnost měření v řádu tisícin milimetrů. Součástí dodávky je software umožňující zobrazení dilatačních křivek a jejich porovnání s referenčním vzorkem.