RAPIDOX II

Přístroj umožňuje rychlou analýzu množství kyslíku ve sklovině. Uplatňuje se zejména ve výzkumu a ve sklárnách. Teplota až 1700ºC, rotace kelímku, automatické zasouvání sondy do taveniny, automat řízený PLC.

Díky znalosti ​oxidačně-redukční reakce (redox) v roztaveném skle je možné optimalizovat efekt čeření a řídit barevný tón skla skla. Navíc měřením koncentrace kyslíku v regenerovaných střepech předem je možné stabilizovat provoz. Rapidox II má rychlou dobu odezvy (méně než 10 minut), široký dynamický rozsah (1-10^-9 bar) a vysokou reprodukovatelnost (5 mv při 1300℃).

Měřením kyslíkové aktivity vsázkového materiálu poskytuje cenné informace o vlastnostech pěnění a čeření a také o vlastnostech konečného produktu, zejména o barvě.

Používáním Rapidox II získáte tyto výhody:
・Redukovat odpad
・Zvyšuje využití recyklovaných střepů
・Nižší kontaminace životního prostředí
・Optimalizuje proces broušení
・Snížená spotřeba energie