DEBINDING PECE

Pec pro odstranění pojiva s možností provozu s různými typy atmosfér, jmenovitě inert, vakuum a oxid dusičitý s integrovaným záchytem binderu (binder trap).