SOFTWARE

Náš softwarový produkt CLARES, je komplexní platforma vyvinutá firmou pro řízení a monitorování zařízení v průmyslových prostředích. ​CLARES kombinuje funkce pro regulaci zařízení s možností zaznamenávat data, pořizovat snímky vzorků a provádět další úkony pro sledování a optimalizaci provozu.

Hlavní rysy ​CLARES zahrnují:

1. Regulace zařízení:
Software umožňuje uživatelům efektivně řídit a monitorovat zařízení v reálném čase. To zahrnuje nastavování parametrů, spouštění a zastavování provozu zařízení a reagování na změny podmínek.

2. Záznam dat:
ControlPro automaticky sbírá a ukládá data o provozu zařízení, včetně teplot, tlaku, průtoku a dalších relevantních informací. Tato data jsou ukládána v databázi pro pozdější analýzu a audit.

3. Snímání vzorků:
Software umožňuje uživatelům pořizovat snímky vzorků z provozních zařízení a ukládat je společně s dalšími informacemi. Tato funkce je užitečná pro kontrolu kvality výroby a pro identifikaci případných problémů.

4. Grafické rozhraní:
CLARES je vybaveno uživatelsky přívětivým grafickým rozhraním, které umožňuje uživatelům snadný přístup k funkcím softwaru a přehlednou vizualizaci dat.

5. Alarmy a upozornění:
CLARES poskytuje možnost nastavení alarmů a upozornění pro různé události a stavové změny zařízení. To umožňuje uživatelům rychle reagovat na potenciální problémy a minimalizovat rizika.

CLARES je navržen tak, aby poskytoval komplexní řešení pro řízení a monitorování zařízení v průmyslových prostředích, což pomáhá firmám optimalizovat provoz, zlepšovat kvalitu výroby a zvyšovat bezpečnost.