RYCHLOVÝPALOVÉ PECE

Nové technologie zpracování keramických a sklářských materiálů výrazně zkrácují doby výpalu. Rychlovýpalové pece jsou žádané v provozních laboratořích, kde umožňují modelovat pálicí proces v průběžných pecích a provést několik výpalů za jednu směnu.

Firma CLASIC vyvinula a dlouhodobě provozně odzkoušela pece, u kterých je hlavním parametrem řízená rychlost ohřevu a chlazení.

Konstrukce pece s malou hmotností speciální vyzdívky a řízeným chlazením umožňuje výrazně zvýšit dynamiku pece. Keramické vzorky nebo drobné výrobky lze ohřát na maximální teplotu 1250°C, provést několikaminutovou výdrž a nakonec řízeně ochladit, a to za 50 minut. Například pec o objemu 30 l dosahuje rychlosti ohřevu do 100°C/min. Vysoké rychlosti chladnutí (při 400°C stále ještě 30°C/min) je dosaženo rozmístěním chladicích kanálků ve vyzdívce, řízením otáček chladicích ventilátoru a otevíráním klapek.

© 1996-2021 CLASIC CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena