DEBINDING PECE

Pec pro odstranění pojiva s možností provozu s různými typy atmosfér, jmenovitě inert, vakuum a oxid dusičitý s integrovaným záchytem binderu (binder trap).

© 1996-2021 CLASIC CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena